Zhrnutie

Spoločnosť Arden Equipment posilňuje svoju stratégiu rastu akvizíciou spoločnosti Intercontinental Equipement Verdun (IEV)

Tlačové oznámenie

Arden Equipment urýchľuje svoju stratégiu vonkajšieho rastu a oznamuje akvizíciu spoločnosti IEV, špecializujúcu sa na výrobu lyžíc a príslušenstva pre nakladače a rýpadlá, ako aj veľkorozmerových lanami alebo hydraulicky ovládaných drapákov , ale takisto aj vlečných lopát. hĺbiacich lopát alebo zrovnávacích radlíc. Touto novou akvizíciou skupina Arden Equipment ukazuje svoju dynamiku a snahu posilniť svoje vedúce postavenie na trhu s príslušenstvom.

Skupina Arden Equipment, príbeh rozšírenia francúzskeho know-how!

Vďaka tomu, že sa ich technické know-how vzájomne dopĺňa, táto akvizícia ponúka spoločnosti Arden Equipement ako aj IEV nové perspektívy a priemyselnú a obchodnú synergiu.

„Táto akvizícia je významným strategickým krokom vpred pre skupinu Arden Equipment Group, ktorá chce upevniť svoju pozíciu výrobcu príslušenstva na národnej úrovni a etablovať sa ako líder na medzinárodných trhoch,“ vyhlásil Xavier Pingret, generálny riaditeľ spoločnosti Arden Equipment.

„IEV je spoločnosť s reputáciou a dobrou pozíciou a výborne dopĺňa sortiment prémiových produktov vyrábaných spoločnosťou Arden Equipement.“ upresňuje Daniel Dupuy, obchodný riaditeľ spoločnosti Arden Equipment.

O skupine Arden Equipment

Skupina Arden Equipment je francúzskym lídrom vo výrobe príslušenstva pre oblasti verejných prác, recykláciu, demoláciu a manipuláciu s voľne loženými materiálmi . S viac ako 280 zamestnancami je skupina, ktorej materská spoločnosť sídli vo Francúzsku, zastúpená aj na medzinárodnej úrovni prostredníctvom svojich siedmich dcérskych spoločností v : Belgicku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Nemecku, Rusku, na Slovensku a v Spojených štátov.

Kontakt pre tlač : Linda Ghazi

linda.ghazi@arden-equipment.com