Zhrnutie

Véronique Le Provost, obchodná riaditeľka pre Severnú Ameriku v Arden Equipement hovorí o tom ako mať prach pod kontrolou.

Demolácia: Nové zdravotné problémy profesionálov na vonkajších demolačných pracoviskách

Minulé leto zasiahli výrazné horúčavy po celom svete, čo obyvateľstvu sťažilo dýchanie a platilo to o to viac pre osoby pracujúce na staveniskových a/alebo demolačných pracoviskách. Nech sú tieto podmienky akokoľvek drsné, platí to hlavne pre kremičitý prach. Našťastie boli vyvinuté na to riešenia a voda stále predstavuje najuspokojivejšiu alternatívu na tieto dva problémy : jej pitie pre uhasenie smädu a jej rozprašovanie pre obmedzenie tvorby prachu. Dalo by sa povedať, že aké jednoduché. Ale pri takých intenzívnych horúčavách sa nevyhnutne objavuje problém s nedostatkom vody. Preto je dôležité mať možnosť obmedziť spotrebu vody pri zabezpečení maximálnej ochrany pracovníkov na demolačných pracoviskách pred prachom.

Kontrola prašnosti: stále viac a viac väčší problém

Každý rok stovky pracovníkov v stavebníctve dostane alebo zomrie na respiračné choroby viažuce sa na kremičitý prach. Úrady na federálnej úrovni a na úrovni jednotlivých štátov zaviedli nové predpisy napomáhajúce obmedzeniu týchto rizík, s využitím nových noriem, a v prípade nesúladu v určitých prípadoch aj použitím vysokých pokút, čo spoločnostiam spôsobuje veľké riziko. Okrem iného, veľká väčšina podnikov odteraz do svojich úloh zahŕňa špecifické požiadavky týkajúce sa kontroly prašnosti a dodržiavanie ohľadu voči životnému prostrediu. Kontrola prašnosti nie je len otázkou bezpečnosti a zdravia pri práci, ale stala sa strategickou výzvou pre dosiahnutie konkurenčnej výhody.

Riešenia existujú

Našťastie podnikatelia v stavebníctve nečakali na nové zákony, aby chránili svojich zamestnancov a boli ohľaduplní voči životnému prostrediu. Najštandardnejšie a zároveň aj najúčinnejšie riešenie kontroly prašnosti na vonkajších demolačných pracoviskách spočíva v rozprašovaní vody na pracovisku. Pracovník držiaci hadicu s vodou alebo rozprašovacie delá s vodou predstavujú dva základné prostriedky všeobecne používané na obmedzenie prašnosti. Tieto skôr tradičné riešenia majú svoje hranice : pokiaľ fúka vietor, pokiaľ sa pracuje vo výškach so strojmi s veľkých dosahom, pokiaľ je viditeľnosť z kabíny obmedzená, pokiaľ je voda znečistená olejom, pokiaľ sú náklady na nové zariadenia veľmi vysoké ale tiež ak je obmedzené množstvo vody. Na trhu už existuje veľmi moderná alternatíva : ARDEN JET.

Moderné riešenie pre moderný spôsob demolácie

Chcete aby sa váš šofér sústredil na svoju demolačnú prácu a nie na pracovníka s hadicou nachádzajúceho sa v nebezpečnej zóne na stavenisku ? Chcete ušetriť na objeme vody a na úprave vody ? Na nákladoch na údržbu ? Chcete byť ohľaduplnejší voči životnému prostrediu, rentabilnejší ? Chcete predstihnúť vašich konkurentov ? Pokiaľ ste odpovedali áno aspoň na jeden z uvedených dôvodov, riešenie Arden Jet by vám to umožnilo dosiahnuť.

Už ocenené riešenie!

So 6 oceneniam získaným vo Francúzsku a na medzinárodnej úrovni, Arden Jet už mnoho ľudí presvedčil !

Arden Jet je prvý systém vysoko tlakového rozprašovania vody, zabudovaný vo výrobe do demolačného zariadenia.

Ďakujem srdečne všetkým osobám, ktoré mi pomohli s týmto článkom a podelili sa so svojimi skúsenosťami pri zaistení kontroly nad prašnosťou. Špeciálne poďakovanie patrí Jermaine Jenningsovej, Zack Taylorovi, Jerry Stobaughovi, Vincent Mastriaovi, Pete Maginnisovi, Stevovi S., Malcom D. Jacobsovi, Juan Ivanoffovi a ospravedlňujem sa tým, ktorých som nespomenula.

Objavte riešenie Arden Jet.