Nous serons présents en exposant sur le salon Intermat à Paris !

Nous serons présents en exposant sur le salon Scotplant à Glasgow !

Nous serons présents sur le salon Hillhead à Buxton !

Vyhľadať
Close this search box.

Arden'Jet
v akcii

Arden Jet, inovácia francúzskeho a európskeho lídra na demoláciu, recykláciu, zemné práce, odber materiálov a lesné hospodárstvo.

Predstavenie

Systém šesťkrát ocenený demolačným priemyslom vo Francúzsku a na medzinárodnej úrovni !

Ar­den Jet je prvý systém rozprašovania vody, ktorý je zabudovaný vo výrobe do demolačných nožníc a ktorý je určený na zníženie šírenia sa prachu a zápachu.

Tento systém, trikrát ocenený demolačným priemyslom vo Francúzsku a na medzinárodnej úrovni je ideálny pre zrážanie prachu napríklad na miestach demolácie (napríklad bytový blok v mestskom prostredí) alebo v lomoch.

Technické charakteristiky

Systém dýz zabudovaných do nástroja :

Rozprašovacie dýzy priamo zabudované do nástroja, chránené špecifickými zosilnenými držiakmi dýz a umiestnenými pod rotačnou hlavou – možné sú rôzne modely a nastavenia tvaru prúdu, jeho uhla atď. Ľahko a rýchlo demontovateľné a spätne namontovateľné.

Hadice úplne zabudované do nástroja prostredníctvom otočného kĺbu, ktorý takisto umožňuje dobre oddelenú a teda aj bezpečnú cirkuláciu vody a oleja.

Otočené hydraulické valce s piestnymi tyčami vo vnútri rámu chránene nie len pred nárazmi ale aj pred priamym kontaktom s vodou.

Tento systém vzájomne zameniteľných dýz, podľa potrieb na stavenisku, má viacero výhod :

optimálne zníženie tvorby prachu sa takto podieľa na ochrane zdravia osôb a životného prostredia, demolačné práce sú oveľa presnejšie vďaka jemnejšej a lepšie ovládateľnejšej vodnej hmle, čim je pracovná oblasť lepšie viditeľná pre obsluhu.

iné výhody viažuce sa k blízkosti dýz a čeľuste : systém rotácie zostáva v suchu, rovnako ako aj obrátené piestne tyče, ktoré sú dobre chránené : údržba zariadení je teda zjednodušená­­, pretože sú chránené pred kontaktom s vodou, čím sa znižujú náklady viažuce sa na údržbu a na prípadné poruchy.

spotreba vody je výrazne obmedzená, umožňuje dosiahnuť nezanedbateľnú finančnú a ekologickú úsporu (napríklad objavenie sa blata iba veľmi obmedzené alebo takmer neexistujúce s ohľadom na jemnosť rozstrekovanej vodnej hmly).

voda je striekaná pod vysokým tlakom na vzdialenosť viacerých metrov pri súčasnom sledovaní pohybov nástroja (rotácie, posunu­), čím sa maximalizuje a optimalizuje okolie zvlhčovania­­­.

Ohľad voči životnému prostrediu

Všetci pracovníci Arden Equip­ment sa zaväzujú ku zodpovednému prístupu vedúcemu k uspokojeniu svojich zákazníkov.

Mobilizujú sa, aby zabezpečili kvalitu výrobkov tak, že konajú s ohľadom na bezpečnosť a na životné prostredie.

Cez inováciu svojich produktov robí Arden Equip­ment zo svojej environmentálnej zodpovednosti hlavnú prednosť s novátorskými a výkonnými koncepciami ako je Arden Jet, prvý systém rozprašovania vody, ktorý je zabudovaný do demolačných nožníc a určený je pre zachytenie maximálneho množstva prachu.

Získané ocenenia