logo ardennes équipements
Separation
backhoe

ARDEN TILT UA

360 KG / AT180UA33

Arden Tilt je sklápateľné zariadenie, ideálne pre zemné práce, pri klčovaní podrastu, čistení priekop, zaisťovaní výkopov, ukončovacích prácach na svahoch, atď…Zvyšuje viac účelovosť nosiča / Zabezpečuje naklonenie akejkoľvek lyžice až o 120° alebo 180° v závislosti od modelu / Znižuje počet výbavy potrebnej na stavenisku

Špecifikácia

Dokumentácia