logo ardennes équipements

Kameňolom

Arden Equip­ment ponúka široký sorti­ment lopa­tových lyžíc a nakla­dacích lyžíc, ako aj rozbíja­cie kladivá a drviče určené do extrém­nych podmie­nok pre veľmi abrazívne použi­tia ako sú nakládky v kameňo­lome. Tieto zaria­de­nia majú veľmi masívnu konš­truk­ciu vyro­benú z oteruvz­do­re­nej ocele Hardox.

Filtre

Hmotnosť nosiča
Hmotnosť nástroja