logo ardennes équipements

Práca v lese

Sorti­ment pre prácu v lese od spoloč­nosti Arden Equip­ment je určený pre nakládku a mani­pulá­ciu nare­za­nej dreve­nej guľa­tiny.

Filtre

Hmotnosť nosiča
Hmotnosť nástroja